Zásady ochrany osobných údajov (cookies)

Zásady ochrany osobných údajov (cookies) webu hotoveziveploty.sk

1. Web automaticky zhromažďuje len informácie obsiahnuté v cookies.

2. Súbory (cookies) sú textové súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení užívateľa webu. Sú určené na používanie webových stránok. Predovšetkým obsahujú názov webovej stránky svojho pôvodu, jedinečné číslo a dobu uloženia na koncovom zariadení.

3. Prevádzkovateľ webu hotoveziveploty.sk je subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie na koncových zariadení užívateľa a má k nim prístup.

4. Prevádzkovateľ webu hotoveziveploty.sk používa súbory cookie na účely:

a) prispôsobenie obsahu webu individuálnym preferenciám užívateľa, najprv tieto súbory rozpoznajú jeho zariadenie pre zobrazenie stránky podľa jeho preferencií;

b) príprava štatistík, ktoré pomáhajú dozvedieť sa o preferenciách a správaní užívateľov, analýza týchto štatistík je anonymná a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad webovej stránky prevládajúcim trendom, štatistika sa tiež používa na posúdenie popularity webovej stránky;

c) prihlásenie k webovej stránke;

d) udržanie prihlásenia užívateľa na každej nasledujúcej stránke webu.

5. Web používa dva základné typy súborov (cookies) – relačné a permanentné. Súbory relácie sú dočasné, ukladajú sa, kým neopustíte web (zadaním inej stránky, odhlásením alebo vypnutím prehliadača). Trvalé súbory sa ukladajú na koncovom zariadení užívateľa, kým je užívateľ neodstráni, alebo kým neuplynie čas uvedený v ich nastavení.

6. Užívateľ môže kedykoľvek zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby blokoval použitie súborov (cookies) alebo zakaždým získal informácie o ich umiestnení v jeho zariadení. Ďalšie dostupné možnosti možno skontrolovať v nastavení webového prehliadača. Je potrebné si uvedomiť, že väčšina prehliadačov je predvolene nastavená tak, aby prijímala ukladanie súborov (cookies) na koncovom zariadení.

7. Prevádzkovateľ webu informuje, že zmeny nastavenia vo webovom prehliadači užívateľa môžu obmedziť prístup k niektorým funkciám webu.

8. Súbory (cookie) používané webovou stránkou (umiestnené na koncovom zariadení užívateľa) môžu byť sprístupnené jeho partnerom a inzerentom, ktorí s nimi spolupracujú.

9. Informácie o nastavení webových prehliadačov sú k dispozícii v ponuke (nápoveda) alebo na webových stránkach výrobcu.

10. Podrobné informácie o možnostiach a metódach spracovania cookies sú k dispozícii v nastavení webového prehliadača. Nižšie sú uvedené odkazy na informácie o správe súborov cookies poskytovanej poprednými producentmi webových prehliadačov:

  1. Firefox.
  2. Internet Explorer.
  3. Chrome.
  4. Safari.
  5. Opera.