Ogrodzenie z gotowych żywopłotów formowanych

Źródło: www.pinteres.com

Keď sa blíži koniec investícií súvisiacich s výstavbou domu, prichádza chvíľa na zváženie – z čoho a aký druh oplotenia pozemku zvoliť.

Najčastejšie je zostávajúci rozpočet veľmi obmedzený, a potom teda ostáva hľadať najlacnejšie riešenie … Nezabudnite však, že to, čo sa nám javí ako najlacnejšie, sa v skutočnosti môže ukázať ako chatrné, alebo bude v neskoršej perspektíve vyžadovať veľké finančné a časové výdavky súvisiace s následnou údržbou a prípadnou výmenou.

My škôlkari, záhradní architekti, priaznivci ekologického života, Vás vždy budeme povzbudzovať k využitiu živých plotov k oploteniu Vašej záhrady, a to nielen z finančných dôvodov – nakoniec sa ukazujú ako lacné riešenie, ale tiež, a to možno predovšetkým, zo zdravotných a environmentálnych dôvodov.

V minulosti ľudia verili v dobročinnú silu stromov, v ich liečivú silu a energiu, uctievali stromy a veľmi si ich vážili, stávali chrámy v lesoch a hájoch a tvorili oltár pod posvätnými stromami.

Dnes máme vedecky potvrdené, že stromy a zeleň, vo všeobecnom zmysle slova, majú pozitívny vplyv na naše fyzické a duševné zdravie – uzdravujú naše telo a myseľ.

Medzi mnoho argumentov v prospech výsadby stromov vo forme živých plotov, namiesto iných druhov plotov, sú tými najdôležitejšími zdravotné, finančné a environmentálne aspekty.

Hotové živé ploty predovšetkým zlepšujú kvalitu ovzdušia a regulujú mikroklímu, na rozdiel od bežných plotov pohlcujú prach a iné znečisťujúce látky. Možno teda povedať, že sú akousi pomyselnou bariérou znižujúci hluk a znečistenie, obohacujúce biodiverzitu prostredia a poskytujúce útočisko niektorým menším zvieratám – napríklad vtákom.

Ogrodzenie z żywopłotów

Źródło: www.pinteres.com

Pri výsadbe takého živého plota vznikajú náklady len raz – na začiatku. Živé ploty nevyžadujú lakovanie ani použitie antikoróznych látok – ako v prípade kovových a kovaných plotov, alebo brúsenie a sanačné činnosti proti usadzovaniu prachu a peľu – ako v prípade kamenného plotu, a to nehovoriac o údržbe drevených plotov, ktoré sú pravdepodobne najnáročnejšie. Pri výsadbe hotového živého plota je naša následná práca obmedzená iba na formujúce zástrihy cca jedenkrát za rok.

Správne vysadený živý plot, ktorý vyrástol z kvalitných sadeníc s dobre zahusteným koreňovým systémom, iste poteší oči domácich po mnoho, mnoho rokov …

Hotové živé ploty sú dokonalým riešením, ktoré poskytuje okamžitý efekt a sú tiež ideálne pre použitie na sídliskách, súkromných záhradách, škôlkach a všade tam, kde je potreba vytvoriť rýchly a odolný plot, vyznačujú sa najkratšou dobou tvorby.

Hotové živé ploty sú úplne prírodné, ktoré okrem svojej praktickej a dekoratívnej funkcie pozitívne ovplyvňujú aj naše životné prostredie. Živý plot je 100 % prírodný produkt, ktorého základom sú stromy, ktoré zlepšujú mikroklímu, produkujú kyslík, izolujú hluk a zadržujú prach.