Radi by sme sa dnes zamerali na problematiku zelene na sídliskách. Teda téma, ktorá je momentálne skôr zabudaná. Dnes, pre naše potešenie, pozorujeme meniaci sa trend v tomto ohľade. Niektorí developeri už vo fáze návrhu zohľadňujú priestor, kde môžu byť vysadené stromy, kríky, okrasné trávy a iná zeleň. Naša škôlka s potešením spolupracuje s jedným z týchto developerov, s developerom Atlantis.

Rôzne štúdie ukazujú, že ľudia vo svojom okolí potrebujú zeleň. Nachádzajú medzi šuštiacimi stromami a trávami psychickú úľavu, čím zlepšujú svoju pohodu, a preto je pravdepodobnejšie, že si zaobstarajú obydlia medzi sviežou zeleňou ako v panelovom dome s vydláždeným nádvorím. Už dlho vieme, že zelená farba má upokojujúci účinok. To je dôvod, prečo ihriská na sídliskách obklopené zeleňou, majú pozitívny vplyv na vývoj detí. Zeleň má upokojujúci účinok na deti, vrátane detí trpiacich ADHD, a na ľudí s Alzheimerovou chorobou.

S odkazom na mnoho vedeckých štúdií, máme potvrdenie o pozitívnom vplyve vegetácie na pohodu človeka. V jednej z takýchto štúdií britskí vedci sledovali zdravie ľudí, ktorí sa presťahovali do štvrtí s bohatou zeleňou na obdobie 5 rokov. Ukázalo sa, že sa ich duševný stav zlepšil a toto zlepšenie bolo udržiavané po relatívne dlhú dobu. Na druhej strane odborníci tiež zistili, že život v oblastiach s obmedzeným množstvom zelene môže spôsobiť zhoršenie stavu mysle.

Zeleň samozrejme nie je jediným prvkom ľudskej kultúry prostredia a jej blaha. Stromy a kríky fungujú ako katalyzátory a filtre – zadržujú prach a produkujú kyslík, čím zlepšujú mikroklímu v našom prostredí a znižujú znečistenie vzduchu. Je tiež dôležité obohatiť ekosystém napríklad o vtáky hniezdiace v korunách stromov.

Sme veľmi potešení pozitívnymi zmenami, ktoré sa odohrávajú vo vedomí ľudí a firiem, hoci tieto zmeny majú, zatiaľ, len malý vplyv na utváranie mestského priestoru.

Poďme si vybrať zdravie prospešne!!! 🙂

Vyberajme záhradných architektov, ktorí nešetria na našom blahu a zdraviu.

Vyberajme zelené sídlisko!

Niekoľko fotografií z našich projektov.