Živý plot je nielen estetický, ale aj zdraviu prospešný. Rastliny používané ako oplotenie vytvárajú azyl, sú pastvou pre oko a zabezpečujú nášmu telu potrebný relax. Tieto “zelené hranice” sa objavili v ľudskom prostredí pred takmer 5 000 rokmi. Postupne začali hrať dôležitú úlohu v rozdelení priestoru a vymedzeniu pôdy a majetku. Spočiatku vymedzovali pastviny pre dobytok a súčasne chránili pole pred divokou zverou. Ich význam expandoval najmä v stredoveku. V Anglicku sa dodnes nachádzajú 700 rokov staré živé ploty.

V súčasnej dobe nie sú živé ploty iba prvkom ľudskej priestorové kultúry, ale majú svoje dôležité miesto v ekosystéme Zeme. Hniezdia tu vtáky a majú význam pre zachovanie organických a chemických vlastností pôdy. Znižujú znečistenie ovzdušia, niekedy dokonca predstavujú protipovodňovú ochranu.

Živé ploty sa vysádzujú už počas výstavby domov, takže po niekoľkých rokoch práce s budovaním obydlia je už vytvorený živý plot. Živé ploty môžu tiež účinne chrániť budovu pred účinkami poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď a slnko. Snaha o čas inšpirovala lesné škôlky k vytvoreniu pripravených segmentov živých plotov, ktoré slúžia od okamihu, keď sú vysadené a otvárajú nové možnosti pre projektovanie zelene.

Tvary a formy živých plotov sú dnes “obmedzené” iba predstavivosťou zákazníkov a minimálnymi architektonickými požiadavkami. Najnovšie trendy v plánovaní priestoru záhrad okolo domov sa výrazne líšia od mnoho rokov starých návykov a presvedčení, že na tento účel je vhodných iba niekoľko druhov rastlín, napr. thuje. Hoci zostávajú zelené po celý rok, možnosti prispôsobenia sa meniacemu prostrediu sú už obmedzené.

Živé ploty sú vynikajúcim riešením. Najmä tie hotové, ktoré umožňujú zákazníkovi ušetriť veľa rokov práce a energie. Prepravujú sa na miesto určenia v biologicky rozložiteľných lepenkových kartónoch. Stačí tak niekoľko hodín a roky si môžete užiť zdravý a estetický živý plot.

Pri správnej starostlivosti, sa môžete po mnoho rokov tešiť z prirodzeného a pútavého plotu. Živé ploty sa tiež používajú ako ozdoba fasád a ako prvok organizujúci priestor vo vnútri objektu, napr. vyznačujú cesty, diskrétne zakrývajú úžitkové budovy, oddeľujú príjazdové cesty od iných úžitkových alebo rekreačných oblastí. Kry tvarované do labyrintov, ak sú zrezané nad úrovňou očí, môžu zvýšiť príťažlivosť veľkých záhrad. Najdôležitejšou výhodou zaistenia živého plota v blízkosti nehnuteľnosti je súkromie, oddelenie od prvkov narušujúcich krajinu zvonku a ukrytie klasického plotu, napr. pletiva.