Dodanie a výsadba hotových živých plotov je jednoduchá a relatívne rýchla. Tento proces je starostlivo premyslený, testovaný a implementovaný s ohľadom na pohodlie zákazníka. Hlavná vec je príprava miesta na výsadbu.

Najprv je navrhnutý všeobecný koncept miesta výsadby a je vybraný druh rastliny. Je tiež dôležité presne spočítať, koľko metrov živého plotu bude potrebné, od toho sa odvíja správnosť objednaného množstva. Potom začína príprava substrátu a výkop priekopy, kde bude umiestnený živý plot. Pri výkope nezabudnite odstrániť všetky organické zvyšky, pokiaľ má byť živý plot vysadený na miesto iných rastlín. V pôde nesmú zostať staré koreňové systémy.

V prípade veľmi zhutnenej a nepriepustnej pôdy sa odporúča vykopať priekopu dvakrát širšiu, ako je šírka kartónu, v ktorej sú kríky prepravované. Jeho hĺbka by mala byť o niečo väčšia ako výška kartónu. Na dno priekopy je vhodné nasypať vrstvu kvalitnej zeminy, a napríklad vidlami prekypriť dno priekopy, pre lepšie zakorenenie rastlín do nového substrátu. Keď sú rastliny už na mieste, umiestnime kartóny tesne vedľa seba. Ak sú výpočty vykonané správne, mala by sa úroveň pôdy v kartónoch po umiestnení rovnať úrovni pôdy na záhrade. Je tiež dôležité rastliny zrovnať do roviny pred tým, než budú zasypané zeminou.

Po usadení rastlín by mala byť pôda zaliata. V závislosti na mechanizácii prác môže celá procedúra trvať približne 8 hodín od výkopu priekopy po umiestnení a zasypanie zeminou.

Prefabrikované živé ploty vytvárajú okamžitý vizuálny a environmentálny efekt. Za normálnych podmienok by pestovanie kríkov podobnej veľkosti a hustoty trvalo asi 10 rokov. Čas je základom územného plánovania a dizajnu, preto architektúra dáva prednosť rastlinám, ktoré sú vhodné na formovanie. Tu sa zdá byť perfektným riešenie hrab a buk. Tieto rastliny môžu vhodne oddeľovať nehnuteľnosti od rušných ciest. Môžeme tiež vytvoriť geometrické tvary, čo je dôležité najmä v dnešnej dobe, kedy je na vizuálnú hodnotu záhrad kladený veľký dôraz a význam.